Radna Dzielnicy

Jako Radna Dzielnicy kadencji 2002-2010, w trakcie ośmiu lat pracy na rzecz lokalnej społeczności, udało mi się:

  • 01. Zrealizować budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Druskiennickiej.
  • 02. Być współorganizatorką realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej.

Jestem mamą. Mam dwie córki. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do zabawy uważam za bardzo duży sukces. Wiem, że nasze dzielnice potrzebują nowych placów zabaw i miejsc, gdzie starsza młodzież, o której często zapominamy, może spędzać popołudnia.

  • 03. Zrealizować projekt oznakowania tras dla rowerzystów w części leśnej Małego Kacka, tzw. Krykulcu, dostał dofinansowanie i został zrealizowany. Dziś służy mieszkańcom.

04. Inicjować wiele działań na rzecz aktywności mieszkańców Małego Kacka poprzez wspieranie działalności klubów sportowych oraz kółek zainteresowań w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz domach kultury, aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizowanie swoich pasji i wyjątkowych umiejętności jest dla mnie niezwykle ważne

05. Zadbać o remont schodków na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i ul. Druskiennickiej, tak by osoby starsze, dzieci, matki z wózkami miały wygodniejszą drogę do domu.

Na co dzień pracuję w Fundacji Marka Kamińskiego i koordynuję projekty charytatywne. Znam problemy osób niepełnosprawnych, rodzin które cierpią z powodu choroby bliskich, a także młodych osób, które pomimo choroby i niepełnosprawności chcą być aktywne. Zależy mi, aby pomagać osobom niepełnosprawnym mieszkającym w Gdyni żyć godniej i aktywniej.

06. Zadbać o zmianę nazwy ul. Leśnej na ul. Parkową, a także złożyłam wniosek w imieniu mieszkańców do planu zagospodarowania terenu o umożliwienie dojazdu do osiedla Bernadowo od ul. Parkowej.

07. Zorganizować wspólnie z radnymi dzielnicy wiele festynów i konkursów dla mieszkańców. Wielokrotnie uczestniczyłam w zbiórkach żywności dla najuboższych mieszkańców naszej dzielnicy.

08. Zainicjować założenie strony internetowej www.malykack.miasto.gdynia.pl

09. Ustawić tablice „Uwaga wypadki” na ul. Wielkopolskiej.

Niezwykle ważne jest nasze bezpieczeństwo.  Ulica Wielkopolska jest niebezpieczna – zwłaszcza dla dzieci. Każde działanie zwiększające bezpieczeństwo naszych dzieci jest bezcenne.

Najważniejsze są dla mnie uczciwość i pracowitość. Tym kierowałam się pracując w radzie dzielnicy. Słuchałam państwa głosów i starałam się rozwiązywać problemy życia codziennego.