Radna Miasta

Radna Miasta Gdyni z okręgu nr 5 – Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa.

– Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
– Przewodnicząca Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
– Pełnomocnik Prezydenta ds. rodziny
– Przewodnicząca Społecznej Gdyńskiej Rady ds. Rodziny i Dziecka
– Przewodnicząca Pomorskiej Rady ds. Rodziny
– członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– członkini Społecznej Rady Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleźnień
– członkini Zespołu ds. bezpieczeństwa przy placówkach szkolnych

FU009634
c63f41455df7801d858660d197d6977b

Współautorka programu Gdynia Rodzinna. W 2013 r. w ramach realizacji założeń programu: wprowadzono karty Gdynia Rodzinna i Gdynia Rodzinna Plus; wprowadzono projekty: Gdyńskie Kluby Rodzica i cykl Dystrybutornia Pomysłów, Gdyński Dzień Rodzeństwa, Teatr dla rodzica, Rodzinne kibicowanie, Rodzinne Spacery po Gdyni, Rodzinny Turniej Przygodowy, Samochodowy Rajd Matek po Gdyni, Gdynia na Fali wraz z kampanią Bezpiecznie na wodzie, Książeczki Gdynieczki, Broszurka dla mamy i taty, Dystrybutornia pomysłów, Spotkania rodzinne. Rozszerzono obchody urodzin miasta – Urodzinowy Bal Rodzinny. Autorka koncepcji i scenariusza kampanii społecznej „Słuchaj i wierz w ich słowa” z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Powstał logotyp Gdynia – Dziecko na pokładzie oraz opaska „Telefon do Opiekuna”. Zrealizowano pierwszą gdyńską premierę dla dzieci „Rybki. Historia gdyńskiej miłości”. Powstała strona internetowa programu www.gdyniarodzinna.pl.

Międzynarodowo:
Przedstawicielka miasta Gdynia w europejskiej sieci miast Cities for children. Członki grupy roboczej ds. Partycypacji i dialogu międzypokoleniowego (Participation and generation dialog).
Reprezentuje miasto w spotkaniach Association of Cities Awarded European Prize prezentując dokonania miasta Gdynia.

Jako radna miasta:
Zaangażowana w „psie tematy”: współautorka pomysłu na Psią plażę i Stefę dla psów na Kolibkach. Zaangażowana politykę dot. osób niepełnosprawnych oraz w tematy dot. wyrównywania szans – jako wolontariusz dwukrotnie brała udział w projekcie Gdynia dla wszystkich. Koordynowała I kadencję Młodzieżowej Rady Miasta. Współautorka projektu Budżetu Obywatelskiego i zaangażowana w projekty mające na celu zwiększenie kompetencji Rad Dzielnic, z którymi stale współpracuje przy rozwiązywaniu codziennych spraw mieszkańców. Koordynowała tworzenie raportu z realizacji zadań samorządowych przez miasto Gdynia w kontekście budżetu równych szans. Lobbuje wprowadzenie rozwiązań na rzecz promocji rękodzieła w mieście.

Życiorys prywatny:
ur. 1975 r., dwie córki: Zuzanna i Pola.

Życiorys zawodowy:
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Gdyni, później Uniwersytetu Gdańskiego z tytułem magistra Politologii, specjalizacja socjalno-samorządowa. Ukończyła studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Zarządzanie w oświacie.

Od lutego 2007 do kwietnia 2014 r. była koordynatorem projektów w Fundacji Marka Kamińskiego, gdzie od 2009 pełniła obowiązki Dyrektora Biura Wypraw. Najważniejszym osiągnięciem był trzyletni projekt „Nadzieja dla serc” dotyczący wsparcia dzieci z wadami i chorobami serca, który zakończył się ważną publikacją wspierającą rodziców w opiece nad dziećmi chorymi. Tworzyła z Fundacją jako koordynator projekt Obozy Zdobywców Biegunów – obozy motywacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i zagrożonych wykluczeniem.

Działalność społeczna:
W latach 1983-1995 harcerka 37 GDH Biedronki. Przez wiele lat prowadziła zastęp zuchów. Od 2002 do 2010 r. w Radzie Dzielnicy Mały Kack – wiceprzewodnicząca przez dwie kadencje Rady.

Zainteresowania, hobby
wolontariat, taniec, a szczególnie rytmy latynoskie, żeglarstwo, kino, a także podróże z namiotem w towarzystwie najbliższej rodziny.

Kadencja 2010-1014

 • Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
 • Członkini Komisji Rewizyjnej
 • Członkini Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 • Od stycznia 2013, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Rodziny

Koordynuję program Gdynia Rodzinna w ramach którego:

 • DSC_0677wprowadzono Kartę Gdynia Rodzinna i Gdynia Rodzinna Plus,
 • uruchomiono projekty tj.: Teatr dla rodzica, Rodzinne kibicowanie, Gdyńskie Kluby Rodzica, Rodzinne Spacery po Gdyni, Rodzinny Turniej Przygodowy, Samochodowy Rajd Matek po Gdyni, Gdynia na Fali,
 • rozszerzono obchody urodzin miasta o Urodzinowy Bal Rodzinny,
 • zaprojektowano logotyp Gdynia – Dziecko na pokładzie
 • uruchomiono stronę internetową www.gdyniarodzinna.pl.

Jestem zaangażowana w politykę dot. osób niepełnosprawnych i zagadnienia gdynia dla wszystkich 2związane z tematyką wyrównywania szans. Jako wolontariuszka, dwukrotnie brałam udział w projekcie Gdynia dla wszystkich, którego celem jest naprawa barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie w mieście osobom niepełnosprawnym.

Sprawozdanie z pracy radnej miasta —->

sprawozdanie z prac radnej miastaKoordynowałam I kadencję Młodzieżowej Rady Miasta.

Jestem współautorką Budżetu Obywatelskiego, jestem także zaangażowana w realizację projektów mających na celu zwiększenie kompetencji Rad Dzielnic z którymi systematycznie i aktywnie współpracuję przy rozwiązywaniu codziennych spraw mieszkańców.

Współtworzyłam raport z realizacji zadań samorządowych przez Miasto Gdynia w kontekście budżetu równych szans.

10482482_738821286158954_8603256064616252007_oLobbuję na rzecz wprowadzenia rozwiązań promujących żeglarstwo (Gdynia na fali), jak i rozwoju infrastruktury przyszkolnej oraz rękodzieła w mieście.

Działam na rzecz poprawy bezpieczeństwa, budowy placów zabaw i boisk przyszkolnych oraz skateparku w centrum miasta, a także remontu ulic i chodników w dzielnicach.

Jestem współautorką pomysłu Psie plaże i Strefy dla psów, które zostały zrealizowane.P5260174

Jestem przedstawicielką Miasta Gdyni w europejskiej sieci Cities for children. Tam jestem członkinią grupy ds. Partycypacji i dialogu międzypokoleniowego (Participation and generation dialog). Uczestniczę w spotkaniach Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy (Association of Cities Awarded European Prize) prezentując dokonania miasta. Wielokrotnie reprezentowałam miasto podczas konferencji międzynarodowych.

 • Plany na kadencję 2014-2018

Kontynuując swoją pracę na rzecz Miasta, a także wykorzystując zdobyte doświadczenie pragnę nadal realizować prowadzone dotychczas działania oraz wprowadzać w życie nowe projekty.

Główne cele kolejnej kadencji:

 • RODZINA – wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań skierowanych do gdyńskich rodzin oraz wspieranie „młodych” i przyszłych rodziców (kontynuacja projektu Gdynia Rodzinna 2012-2018, seminaria i warsztaty rodzinne, Szkoły dla Rodzica, Kluby Rodzica);
 • EDUKACJA – rozwijanie powszechnego dostępu do dobrej jakości programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez specjalną ofertę wyrównującą ich szansę w rozwoju i budującą ich przyszłość (uniwersytety dla dzieci, seminaria rodzinne, warsztaty tematyczne, projekty we współpracy z trzecim sektorem, wymiana międzynarodowa);
 • INFRASTRUKTURA PRZYSZKOLNA – dalszy rozwój obiektów przyszkolnych rekreacyjno-sportowych oraz rozszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych na tych obiektach dla dzieci i młodzieży w różnym wieku;
 • ZDROWIE – rozwój projektów związanych z profilaktyką zdrowia z naciskiem na zdrowe żywienie dzieci i młodzieży;
 • ŻEGLARSTWO – rozwój programu Gdynia na fali promującego wiedzę o żeglarstwie, o morzu oraz o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru naszego miasta;
 • CZAS WOLNY – Rozwój oferty zajęć popołudniowych dla mieszkańców i lokalnych społeczności, w tym wprowadzanie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty m.in. w muzeach, bibliotekach;
 • SENIORZY – wspieranie działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów (promocja zdrowia seniorów, rozwój usług wspomagających);
 • MIESZKAŃCY – dbanie o godne życie mieszkańców Gdyni, wspieranie ich w najdrobniejszych sprawach i problemach życia codziennego z zaangażowaniem i skutecznością dzięki zdobytemu doświadczenie jako radnej, a także sąsiadki i mieszkanki Gdyni;
 • ULICE I CHODNIKI – remonty kolejnych chodników i lokalnych ulic na terenie dzielnic;
 • BEZPIECZEŃSTWO – poprawa bezpieczeństwa na ul. Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej, a także na pozostałych ulicach w dzielnicach;
 • KOMUNIKACJA MIEJSKA – rozwój sieci komunikacji miejskiej zwłaszcza w rozrastających się nowych dzielnicach miasta, w tym m. in. ul. Strzelców, Gryfa Pomorskiego;
 • PIES W MIEŚCIE – tworzenie sieci stref dla psów, chroniąc tym samym obiekty użyteczności publicznej przed psimi nieczystościami, a oferując w zamian doskonale przygotowaną i  bezpieczną przestrzeń dla miłośników zwierząt i ich pupili.

Pragnę w dalszym ciągu wspierać mieszkańców Gdyni, przyczyniać się pracą do rozwoju naszego miasto i jego zmian na lepsze. Dzięki wiedzy zdobytej podczas minionych czterech lat pracy w samorządzie, a przede wszystkim dzięki Państwa poparciu mojej kandydatury podczas tegorocznych wyborów, będę mogła nadal reprezentować Państwa w Radzie Miasta i spełniać dane państwu obietnice. Dotychczasowa współpraca z Prezydentem Wojciechem Szczurkiem, jego zastępcami, urzędnikami realizującymi zadania wskazane przez radę układała się znakomicie – wierzę, że to może zaprocentować kolejnymi ważnymi wspólnymi sukcesami.

Reprezentuję dzielnice:

Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa i Dąbrówka oraz Karwiny.

Dyżury:
• w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Dzielnicy Mały Kack w godz. 17.00-18.00
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Biurze Rady Dzielnicy Karwiny w godz. 18.00-19.00

• W Biurach Rad Dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack po wcześniejszym umówieniu się mailowo lub telefonicznie

• w Biurze Rady Miasta po wcześniejszym umówieniu się (emailowo lub telefonicznie poprzez Biuro Rady)

Dodaj komentarz